Вирішення спорів

ПОРЯДОК ТА СПОСОБИ ДОСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ:

  • Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.
  • Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
  • Постачальник зобов’язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду.
  • У випадку виникнення спорів/розбіжностей між Постачальником та Споживачем, всі розбіжності сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.
  • Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email