Енергоаудит

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ

Енергетичний аудит дозволяє визначити потенціал економії енергоресурсів об’єктом (будівлею, підприємством, обладнанням), що споживає енергію, та визначити план і ресурси для досягнення цієї економії.

ЕНЕРГОАУДИТ АУДИТ ПІДПРИЄМСТВ ВІД “ЕНЕРДЖИ ЛАБ УКРАЇНА”

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) – обстеження підприємств, організацій і окремих виробництв, що проводиться за ініціативою споживача з метою визначення можливості економії паливно-енергетичних ресурсів, здійснення заходів з економії на практиці шляхом упровадження механізмів енергетичної ефективності, а також з метою впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту.

Мета енергоаудиту – сприяння суб’єктам господарської діяльності у визначенні своєї політики з енергозбереження, рівня ефективності використання ПЕР, потенціалу енергозбереження, надання допомоги в розробці науково обґрунтованих норм та нормативів питомих витрат, енергобалансів, розробці заходів з енергозбереження, їх фінансовій оцінці та оцінці впливу на охорону праці та довкілля.

Енергетичний аудит дозволяє визначити наскільки ефективно використовуються паливно-енергетичні ресурси та розробити рекомендації для скорочення їх споживання.

instrumentalnyi energoaudit

Об’єктами енергетичного аудиту є:

 • підприємства, господарські об’єкти, організації, установи;
 • будівлі, споруди, суб’єкти господарювання;
 • виробниче та технологічне обладнання;
 • технологічні процеси;
 • системи електро-, тепло-, паливо-, водопостачання;
 • технологічна документація та звітність суб’єкта господарювання у сфері енергозбереження;
 • проекти планів будівництва, реконструкції, ліквідації об’єктів господарської діяльності.

За результатами проведення енергетичного аудиту замовник отримує:

 • програму по безвитратним енергоощадним заходам;
 • енергетичний паспорт підприємства (організації), що включає інструментально підтверджений паливно-енергетичний баланс; 
 • впровадження програми з енергозабезпечення та енергозбереження, що залежить від технологічного процесу виробництва суб’єкта господарювання;
 • звіт з аналізу енергобалансу та питомого енергоспоживання, що залежить від обсягів виробництва;
 • техніко-економічні обгрунтування та рішення збільшення рівня енергоефективності;
 • впровадження системи енергоменеджменту.
audit

Проведення енергетичного аудиту базуються на національних та європейських стандартах серед яких:

 • ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення.
 • ДСТУ ISO 50003:2016(ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту.
 • ДСТУ ISO 50004:2016(ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту.
 • ДСТУ ISO 50006:2016(ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова.
 • ДСТУ ISO 50015:2016(ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email