АСКОЕ

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КОММЕРЦІЙНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Проектування, впровадження, сервіс

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Сучасні автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи комерційного обліку електроенергії створюються для комерційного обліку споживаної електричної енергії або електричної енергії, що відпускається. Головним завданням при побудові подібних систем є робота на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ), при цьому необхідно забезпечити передачу інформації суміжним суб’єктам (мережевим компаніям, енергопостачальним організаціям або генеруючим компаніям).

Метою створення і функціонування АСКОЕ є вимірювання кількості електричної енергії, що дозволяє визначити величини облікових показників, використовуваних у фінансових розрахунках, тому установка АСКОЕ є обов’язковою вимогою відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії” та затверджена Кодексом комерційного обліку електричної енергії в постанові НКРЕКУ від 14 березня 2018 року № 311., який накладає серйозні вимоги в частині метрологічного забезпечення.

АСКОЕ

ТЕХНІЧНИЙ ОБЛІК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи технічного обліку електроенергії призначені для організації обліку електроенергії усередині виробничого підприємства. Основними завданнями є:

 • облік електроенергії, споживаної на різні потреби (споживання по окремих виробництвах, цехах, дільницях);
 • планування споживання електроенергії;
 • резервування даних комерційного обліку електроенергії (заміщення даних комерційної системи обліку);
 • виявлення нераціонального використання електричної енергії;
 • зниження втрат електроенергії на основі аналізу облікових даних;
 • можливість використання даних споживання електроенергії для аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства.

Системи технічного обліку електроенергії не підлягають державному метрологічному нагляду. Незважаючи на це, ТОВ «Енерджи Лаб Україна» будує системи технічного обліку на основі сертифікованих засобів вимірювальної техніки, що дозволяє отримати точні дані по споживанню електроенергії та в майбутньому стежити за станом обладнання.

Автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи технічного обліку електроенергії будуються на основі технічного завдання замовника. Такі системи, як правило, включають в себе велику кількість точок обліку і часто характеризуються великою територіальної віддаленістю місць установки лічильників. При реалізації подібних проектів додаткову увагу приділяється прокладці кабельних трас (ліній зв’язку) між окремими виробничими приміщеннями (об’єктами) в умовах проведення робіт на об’єктах діючого виробництва. У деяких випадках це призводить до необхідності модернізації існуючих кабельних ліній і кабельних споруд (естакад, лотків, кабельних каналів).

КОМПЛЕКСНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО І ТЕХНІЧНОГО ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ

 • зонний облік споживання електроенергії;
 • управління споживанням електроенергії в різні часові інтервали, реалізуючи найбільш швидкий спосіб зниження витрат на електроенергію перекладом підприємства на диференційовану по зонах доби оплату за електроенергію
 • в режимі реального часу контроль енергетичного балансу підприємства;
 • шляхом створення експертної системи на базі ретроспективного аналізу планувати споживання електроенергії;
 • нормування і контроль енерговитрат підприємства диференційовано за видами виробництв або технологічних переділів;
 • формувати звітні документи, включаючи:
  – цінні профілі навантажень;
  – програми навантажень;
  – звіти (добові, тижневі, місячні, річні);
  – свідчення максимальної точності;
  – вклади в споживану потужність різних споживачів;
  – платіжні дані;
  – контроль режимних обмежень.
Проектування АСКОЕ
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email