Археологічні культури

— Оксивська культура,    — Вельбарська культура,    — Ясторфська культура,    — Пшеворська культура(II ст.) Поселення готів на континенті поблизу гирла р. Вісли звалося Gothiscandza (<* Gutisk-andja — готський берег), що як вважається, знайшло відбиток в імені міста Гданськ. Руги були відтиснені готами від гирла Вісли, а вандали, що жили в низов’ях Вісли ближче […]

Походження готів

Готські воїни

Перша згадка про готів зустрічаються в працях істориків Тацита, Страбона і Птолемея, як племена Gotonen. За їх повідомленнями ці германські племена проживали на півдні Балтики, в районі на північ від дельти Вісли. Західними сусідами цих племен на узбережжі Балтійського моря були руги, на південному заході вони межували з вандалами і лугіями. Пліній Старший (I століття […]

Групи готів

Розрізняють дві групи готських племен — вестготи та остготи. Вестготи відомі також як тервінги (Tervingi, в межах їхньої осілості в районах на північ від Дунаю) або візиготи (Visigoþi). Tervingi означає «лісові люди» (готське, triu — «дерево»); Vesi є самоназвою, яка означала щось на кшталт «благородного/доброго». Остготи відомі як остроготи (Ostrogot) та остроготи-гревтунги (Ostrogotae Greutungi, варіанти: Greothingi, Grutungi, Grauthungi), […]

Про Готів

Го́ти (Gutþiuda; лат. Gothi, Got(h)ones, грец. Γότθοι) — у II—XV століттях група європейських східногерманських народів. Походили зі Скандинавії. Носії готської мови. Первісно — язичники, з ІV ст. — християни (аріани, католики, православні). Мали власну писемність, розроблену готським єпископом Ульфілою. На початку нашої ери мігрували з Південної Балтики до України, в межиріччя Дунаю і Дніпра. Створили на […]